back
 
 

 

WIN HD LTE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Spis treści

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Połączenia

Wprowadzenie

Personalizacja. 13

Osoby. 15

Wiadomości18

Łączność. 21

Internet Explorer23

Outlook. 24

Sklep. 25

Kamera. 26

Zdjęcia. 28

Muzyka. 29

Radio FM.. 30

Kalendarz. 32

Alarmy. 33

Czujnik pamięci34

Rozwiązywanie problemów.. 35


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 

Uważnie zapoznaj się z poniższymi zasadami:

Używaj bezpiecznie

Nie używaj telefonu w sytuacjach, w których może on spowodować zagrożenie.

Bezpieczeństwo w transporcie

Należy przestrzegać wszystkich praw i przepisów prawnych dotyczących transportu.

Podczas jazdy należy trzymać obie dłonie na kierownicy.

PROWADŹ ODPOWIEDZIALNIE – NIE KORZYSTAJ Z TELEFONU PODCZAS JAZDY

Bezpieczeństwo w szpitalu

Należy przestrzegać zasad i ograniczeń obowiązujących w szpitalu.

Wyłącz telefon komórkowy, znajdując się w pobliżu urządzeń medycznych.

Bezpieczeństwo na lotnisku

Pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących lotów i portów lotniczych.

Nie używaj telefonu podczas lotu.

Ostrzeżenie przed wpływem substancji chemicznych

Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu paliw lub substancji chemicznych.

Ostrzeżenie przed wpływem temperatury

Nie wystawiaj telefonu na działanie ekstremalnych temperatur.

Szkodliwy wpływ wody                 

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed szkodliwym wpływem wody i płynów.

Połączenia alarmowe

Upewnij się, że masz włączony telefon i znajdujesz się w obszarze zasięgu sieci. Na ekranie głównym kliknij przycisk telefonu i wybierz numer alarmowy.

Akcesoria i baterie

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Blu.

Kopia zapasowa informacji

Pamiętaj, aby posiadać kopię zapasową wszystkich ważnych informacji.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

– Aby zwiększyć wydajność baterii i przedłużyć jej żywotność, zaleca się całkowicie ją naładować przed pierwszym użyciem telefonu.

– Optymalną wydajność nowej baterii zwykle uzyskuje się po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania. Uwaga: Pamiętaj, że zbyt częste nadmierne ładowania skracają żywotność baterii.

– Podczas ładowania telefonu należy go trzymać poza zasięgiem dzieci.

– Przechowuj baterię w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wody.

– Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur.

– Należy natychmiast zaprzestać używania baterii w przypadku wystąpienia nietypowego zapachu, pęknięć i wycieków, przegrzania, zniekształcenia lub innych fizycznych uszkodzeń.

– Unikać używania ładowarki w pobliżu płynów. W przypadku zetknięcia się ładowarki z wodą czy innymi płynami, należy natychmiast odłączyć ją od gniazda zasilania, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania, nieprawidłowego działania ładowarki, porażenia prądem elektrycznym czy pożaru.

Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność przy utylizacji zużytych baterii. Nie należy wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów o ochronie środowiska oraz instrukcji dotyczących prawidłowej utylizacji odpadów.

Czyszczenie i konserwacja

– Unikać używania słuchawek i akcesoriów w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec wadliwemu działaniu.

– Używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia słuchawek, baterii i ładowarki.

– Do czyszczenia słuchawek nie stosować alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników.

Włączanie i wyłączanie                                                                                                                              

WłączanieUpewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona do telefonu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania, aby włączyć telefon.

WyłączanieW trybie aktywnym naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż pojawi się menu opcji. Przesuń ekran w dół, aby całkowicie wyłączyć telefon.

Ekran blokady                                                                                             

W celu zabezpieczenia telefonu, można ustanowić hasło do blokady ekranu. Więcej informacji o blokadzie zabezpieczonej hasłem można znaleźć w opcjach ekranu blokady w ustawieniach systemu i tam wybrać opcję ustawienia hasła.

 

Połączenia                                                     

 

Na klawiaturze wybierania wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk wybierania. W przypadku numerów wewnętrznych, kliknij ikonkę klawiatury numerycznej na dole ekranu, aby otworzyć interfejs i wprowadzić numer wewnętrzny. Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk 0, aby dodać znak (+) przy dodawaniu prefiksów międzynarodowych.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.42.29 PM

Historia połączeń                                                                                             

Każde nawiązane i odebrane połączenie zostanie zapisane w historii połączeń. Z każdym numerem znajdującym się w historii można połączyć się bezpośrednio.

Jeśli numer wyświetla się na liście, kliknij go, aby wyświetlić informacje szczegółowe. Aby wyczyścić historię połączeń, naciśnij przycisk menu, kliknij zaznacz połączenia, a następnie wybierz połączenia, które chcesz usunąć. Można usunąć jedno lub więcej połączeń. 

 

Wprowadzenie

 

Logowanie                                                                                   

Zaloguj się na koncie Microsoft, aby pobierać aplikacje, utworzyć kopię zapasową kontaktów i wiele innych. Zalogować się można w momencie konfiguracji telefonu lub w późniejszym czasie.

Aby zalogować się po skończonej konfiguracji telefonu

 1. Na liście Aplikacje kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij Poczta + konta.
 2. Kliknij Dodaj konto > Konto Microsoft.
 3. Jeśli posiadasz konto Microsoft, kliknij Zaloguj się. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Microsoft, kliknij Utwórz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi logowania lub tworzenia konta.

 

Personalizacja

 

W przypadku systemu Windows Phone, ekran startowy jest główną bazą: możesz tu przechowywać wszystkie potrzebne rzeczy, szybko wykonywać zadania za pomocą jednego kliknięcia albo dwóch, aby następnie nacisnąć przycisk Start i szybko powrócić do ekranu startowego. Ekran startowy można wypełnić linkami, kontaktami, mapami i aplikacjami, można także pozostawić kilka podstawowych elementów. Za pomocą kafelków Live Tile na bieżąco otrzymujesz powiadomienia i aktualizacje, bez konieczności otwierania aplikacji.

Konfiguracja kafelków                                                                                   

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wyświetlane jest domyślne ustawienie kafelków z możliwością indywidualnego dostosowania. Przenosząc kafelki możesz zostawiać między nimi dowolne odstępy, możliwe jest również ustawienie tylko jednego rzędu kafelków, jak również wypełnienie nimi całej dostępnej przestrzeni. Można też dowolnie dostosowywać rozmiar kafelków, aby zmieścić dużą ilość aplikacji na niewielkiej przestrzeni, jak również wybrać wersję powiększoną. Wszystkie kafelki można zmniejszyć, a wiele z nich można zwiększyć aż do szerokości ekranu startowego.

Przypinanie aplikacji do ekranu startowego                                                                            

Jak przypiąć aplikację

Na liście Aplikacje kliknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz przypiąć, a następnie kliknij Przypnij do ekranu startowego.

Jak przypiąć kontakt

Na ekranie startowym kliknij Osoby, a następnie naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz przypiąć.

Dodaj kolor                                                                                 

Telefon oferuje 20 różnych kolorów, które można przypisać kafelkom i różnym akcentom w telefonie.

Wybrany motyw kolorystyczny będzie wyświetlany nie tylko na ekranie startowym i liście aplikacji, ale również w linkach, wiadomościach i innych miejscach. Można również wybrać tło czarne lub białe. Ustawienie w telefonie ciemnego tła zmniejsza zużycie baterii, natomiast białe tło wyróżnia się większym kontrastem. Wskazówka: Niektóre kolory nabierają innego odcienia na ciemnym tle i innego na jasnym tle, zatem w przypadku zmiany tła warto wypróbować różne motywy kolorystyczne.

Wyszukiwanie aplikacji                                                                                   

1. Na ekranie startowym przesuń palcem do listy Aplikacje.

2. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby znaleźć określoną aplikację, lub kliknij literę, aby przejść do określonej sekcji.

Uwaga: Aby wyszukać grę, przejdź do listy Aplikacje, a następnie kliknij Gry.

 

Osoby

 

Aby przejść do listy kontaktów                                                                               

Kliknij menu aplikacji i wybierz kontakty.

 •  Domyślnie wyświetlane są najpierw kontakty z telefonu, a potem kontakty z karty SIM, do momentu synchronizacji telefonu.
 •  Kontakty są domyślnie ustawione według kolejności alfabetycznej.

Kontakty – Kliknij kontakt, aby zadzwonić, napisać SMSa, e-maila, porozmawiać na czacie czy przeczytać najnowsze posty z serwisów społecznościowych. Aby łatwiej zarządzać listą, ustaw filtry – kliknij Pokazuj na początku listy. Dzięki filtrom można szybko znaleźć kontakty za pomocą szybkiego wyszukiwania.

Co nowego – Tutaj możesz poznać najnowsze informacje dotyczące kontaktów, zebrane z sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn i in.), zatem przygotuj się na lawinę postów, tweetów i zdjęć. Co więcej, możesz tutaj ustawić, jakie informacje mają być wyświetlane.

Pokoje i grupy Przejdź do swoich pokojów i grup albo utwórz nowe. Kliknij pokój, aby rozpocząć rozmowę lub przeglądać kalendarz, notatki czy album zdjęć, albo otwórz grupę, aby dowiedzieć się, co nowego u członków grupy lub szybko wysłać grupową wiadomość e-mail lub SMS.

Uwaga: Można dodawać i synchronizować różne konta: Outlook, Skype, Xbox, One Drive, Microsoft Exchange, Microsoft 365, Google, iCloud, Facebook, Twitter oraz LinkedIn (zob. Importowanie kontaktów).

Kliknij ikonkę Wyszukaj, aby przejść do interfejsu wyszukiwania kontaktów.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.42.38 PM

 

 •  Wszystkie numery i litery związane z kontaktami zapisanymi na liście zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania.

Dodawanie nowego kontaktu                                                                                       

– Kliknij ikonkę dodawania kontaktów (+), aby dodać kontakt.

– Do kontaktów można wprowadzać różne informacje, w tym zdjęcie, imię i nazwisko, numer telefonu, grupę, adres, e-mail i wiele innych.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.42.46 PM

Usuwanie kontaktu                                                                                       

 •  Kliknij ikonkę Kontakty, aby przejść do książki telefonicznej.
 •  Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć.
 •  Kliknij usuń, aby wykasować kontakt z książki telefonicznej.

Importowanie kontaktów                                                                                       

Telefon umożliwia importowanie kontaktów celem synchronizacji pomiędzy różnymi miejscami przechowywania, obejmując tym kartę SIM, konto programu Outlook i telefon.                           

Aby synchronizować i importować kontakty:

1. Naciśnij ikonkę Kontakty, aby przejść do książki telefonicznej.

2. Naciśnij przycisk menu i kliknij przycisk ustawienia.

3. Kliknij przycisk „dodaj kontakty” lub kliknij przycisk „importuj kontakty z karty SIM”. 

4. Wybierz źródło, z którego chcesz importować kontakty. Po dokonaniu wyboru, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na konto i dodać go do swojego telefonu i zaimportować listę kontaktów z konta. W przypadku dodawania nowego konta, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby przeprowadzić synchronizację.

 

Wiadomości

 

Korzystając z tej funkcji możesz wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne do rodziny i przyjaciół. Wiadomości wysyłane i otrzymywane od tego samego kontaktu lub numeru telefonu będą przechowywane w postaci jednej rozmowy, ułatwiając wygodne przeglądanie historii rozmowy.

Wyślij SMS                                                                                              

Kliknij ikonkę Wiadomości

 •  Kliknij ikonkę dodaj odbiorcę (+), aby wprowadzić odbiorcę SMS-a
 •  Utwórz wiadomość tekstową i kliknij, aby ją wysłać.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.42.57 PM

Wyślij MMS                                                                                                  

Podczas tworzenia wiadomości, domyślnym stylem jest SMS.

 •  Kliknij ikonkę spinacza na interfejsie wiadomości.
 •  Kliknij, aby dodać załączniki i wysłać wiadomość MMS.

 

Łączność

 

Bluetooth to bezprzewodowa technologia łączności o krótkim zasięgu, którą urządzenia mogą wykorzystywać do wymiany informacji i łączenia się z różnymi urządzeniami, w tym z zestawem słuchawkowym i innymi urządzeniami.

Włączanie Bluetooth                                                                               

Ustawienia » Bluetooth i wybierz, aby włączyć Bluetooth – status „Wł.”.

 •  Bluetooth rozpocznie wyszukiwanie wszystkich urządzeń w swoim zasięgu i wyświetli ich listę.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.04 PM

Włączanie Wi-Fi                                                                               

Ustawienia » Wi-Fi i wybierz, aby włączyć Wi-Fi – status „Wł.”

 •  Kliknij wybraną sieć Wi-Fi, aby połączyć się z nią.       

Uwaga: Z niezabezpieczonymi sieciami można się połączyć bezpośrednio, natomiast sieci zabezpieczone wymagają hasła lub informacji uwierzytelniających.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.11 PM

 

Internet Explorer

 

Funkcje menu                                                                                                  

Ulubione

Ta opcja wyświetla ulubione

Dodaj do ulubionych

Ta opcja umożliwia dodanie do ulubionych

Znajdź na stronie

Ta opcja menu wyszukuje tekst na stronie.

Udostępnij stronę

Ta opcja pozwala na udostępnienie strony internetowej

Przypnij do ekranu startowego

Ta opcja menu umożliwia przypięcie do ekranu startowego

Ostatnie

Ta opcja pokazuje ostatnio wyświetlane strony internetowe

Ustawienia

Ta opcja wyświetla ustawienia programu Internet Explorer

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.19 PM

 

Outlook

 

Program Outlook to bezpłatna usługa pocztowa firmy Microsoft. Aby uzyskać dostęp do programu Outlook, kliknij menu aplikacji i kliknij ikonkę programu Outlook, następnie zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe konto.

Uwaga: Aby usprawnić obsługę kont w ramach usług oferowanych przez Microsoft, nazwa użytkownika i hasło konta Outlook mogą być użyte w innych programach Microsoft.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.27 PM

 

Sklep

 

Sklep Windows pozwala na pobieranie aplikacji, programów i gier bezpośrednio na urządzenie. Aby przejść do Sklepu, kliknij ikonkę Sklepu i wyszukaj odpowiednią kategorię.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.35 PM

 

Kamera

 

Przed użyciem: Przed użyciem aparatu lub kamery wideo, włóż kartę SD. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo wykonywane za pomocą telefonu powinny być przechowywane na karcie pamięci ze względu na dużą pojemność, pozwalającą przechowywać zdjęcia i filmy wideo.

Kliknij Menu aplikacji » Kamera

®       Przełącz na tryb wideo, aby nagrywać filmy wideo.

Zrób zdjęcie

Ustaw odpowiednio aparat, aby wykonać zdjęcie.

 •  Naciśnij przycisk Migawka na ekranie, aby zrobić zdjęcie.
 •  Po wykonaniu zdjęcia, plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.42 PM

 

Zdjęcia

 

Otwieranie zdjęć                                                                                                            

Kliknij ikonkę Zdjęcia

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.50 PM

 

Udostępnianie zdjęć                                                                                   

Zdjęcia można udostępniać, wysyłając je za pomocą różnych zainstalowanych aplikacji. Można również wysyłać zdjęcia za pomocą funkcji wiadomości MMS w postaci załącznika, a także poprzez Bluetooth.

Dostosowywanie zdjęć                                                                                       

Naciśnij Menu i wybierz edycję, aby dostosować zdjęcia. Można wybrać różne efekty, w tym: Przytnij, Obróć, Napraw.

 

Muzyka

 

Odtwarzanie muzyki                                                                                               

Menu aplikacji » Muzyka

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.43.58 PM

 

Wyszukiwanie muzyki                                                                                                   

Możesz wybrać sposób wyszukiwania w folderze multimedialnym: według nazwy artystów, nazwy piosenek, nazwy albumów lub innych opcji.  

 

Radio FM

 

Radio FM                                                                                              

Funkcja ta umożliwia słuchanie radia FM na urządzeniu. Radio FM wykorzystuje słuchawki przewodowe jako antenę odbierającą sygnał radiowy. Przed włączeniem tej funkcji, podłącz oryginalny zestaw słuchawkowy dołączony do telefonu.

Odtwarzanie radia FM                                                                                                                                                          

Naciśnij ikonkę Radio FM, aby otworzyć aplikację.

Kliknij, aby automatycznie wyszukiwać kanały FM, następnie kliknij, aby dodać swoje ulubione stacje radiowe.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.44.06 PM

Radio FM w tle                                                                                 

Kliknij przycisk Start, aby włączyć Radio FM w tle.

 

Kalendarz

 

Kalendarz pomaga zebrać najważniejsze wydarzenia w jednej aplikacji.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.44.19 PM

 

Alarmy

 

W ustawieniach kliknij przycisk Alarm, aby przejść do ustawień budzika

Opcja ta pozwala dodawać i edytować alarmy.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.44.26 PM

   

Czujnik pamięci

 

Czujnik pamięci pozwala zorganizować domyślne ustawienia pamięci. Można wybrać spośród dwóch opcji przechowywania plików: na urządzeniu lub na karcie SD. Można również przeprowadzić konfigurację pamięci, wprowadzając różne kategorie, które obejmują muzykę, wideo, zdjęcia, aplikacje czy nowo pobrane.

 

Screen Shot 2015 06 08 at 5.44.34 PM

 

Rozwiązywanie problemów

 

Poniższa lista przedstawia najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania telefonu komórkowego. Skorzystaj z podanych prostych sposobów, aby rozwiązać napotkane problemy.

Telefon nie włącza się

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, do momentu pojawienia się na ekranie sekwencji startowej.
 • Sprawdź poziom baterii i upewnij się, że jest wystarczająco naładowana.

Telefon nie reaguje po kilku minutach

 • Wyjmij i włóż baterię – Jeśli telefon posiada wewnętrzną baterię, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.

Telefon sam się wyłącza

 • Sprawdź, czy włączona jest blokada ekranu.
 • Sprawdź, czy trzeba naładować telefon.

Bateria się nie ładuje

 • Sprawdź, czy bateria nie jest już w pełni naładowana.
 • Upewnij się, że bateria została prawidłowo włożona.
 • Upewnij się, że używana bateria jest baterią zatwierdzoną przez BLU.
 • Dokładnie sprawdź, czy złącze ładowarki jest prawidłowo podłączone do telefonu.

Uwaga: Ładowarkę podłącz dopiero po włożeniu baterii.

Zbyt krótki czas czuwania

 • Pamiętaj, że czas czuwania bezpośrednio zależy od stopnia użytkowania telefonu (Internet, wiadomości SMS, połączenia głosowe, mapy, itp.).
 • Zazwyczaj baterię należy wymienić po upływie roku.

Telefon nie może połączyć się z siecią (głos lub dane)

 • Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby sprawdzić, czy usługa jest aktywna.
 • Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby sprawdzić, czy znajdujesz się w zasięgu sieci.

Telefon wyświetla błąd karty SIM

 • Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo i znajduje się we właściwym gnieździe.
 • Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona ani porysowana.

Kod PIN został trzy razy nieprawidłowo wprowadzony

 • Karta SIM zostanie zablokowana i należy wprowadzić kod PUK (kod odblokowania kodu PIN). Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać kod PUK.

Nie mogę nawiązać połączenia

 • Należy upewnić się, że wybrany numer jest prawidłowy i przycisk wybierania został naciśnięty.
 • W przypadku połączeń zamiejscowych należy wprowadzić pełny numer kierunkowy, a w przypadku połączeń z innymi krajami użyj odpowiedniego numeru kierunkowego danego kraju.

Nie mogę odbierać połączeń

 • Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią.
 • Sprawdź ustawienia zakazu połączeń i przekazywania połączeń (ustawienia i kody sprawdź u operatora sieci)

Przy połączeniach przychodzących nie wyświetla się numer abonenta wywołującego

 • Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy funkcja identyfikacji abonenta wywołującego została włączona lub sprawdź, czy abonent wywołujący zablokował swój numer, uniemożliwiając jego wyświetlanie.

Dzwoniący nie mógł zostawić wiadomości na poczcie głosowej

 • Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej i sprawdź, czy funkcja poczty głosowej jest aktywna lub sprawdź stopień obciążenia sieci.

Telefon nie łączy się z Internetem

 • Upewnij się u operatora sieci, że konto ma włączoną funkcję obsługującą Internet/dane.
 • Upewnij się, że przeprowadzono konfigurację ustawień internetowych APN (zależne od operatora).

Nie można wysyłać / otrzymywać wiadomości tekstowych

 • Upewnij się u operatora sieci, że funkcja wiadomości tekstowych jest włączona.
 • Upewnij się, że przeprowadzono konfigurację ustawień APN (zależne od operatora).

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a firmie BLU Products przysługuje prawo do modyfikacji instrukcji w każdym czasie. Firma BLU Products dopełniła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność niniejszej instrukcji i zrzeka się odpowiedzialności i zobowiązań za nieścisłości lub pominięte informacje. Niektóre oprogramowanie, interfejs użytkownika czy komponenty mogą różnić się od wersji ostatecznej.